2تا گربــــه باهم ازدواج کردن....

2تا گربــــه باهم ازدواج کردن

85861877103660816872.jpg
اوایل زندگی عاشقانه ای داشتند
09084481651031506546.jpg
اولین بچشون به دنیا اومد
117512066882974132631.jpg
دومی هم به دنیا اومد
117512066882974132631.jpg
اولین قدمهای بچه هاشون
58652315555965929529.jpg
پدر این خانواده به سختی کار میکرد
92051746995982395175.jpg

و مادر دنبال خوشگذرونی خودش بود
203626351750182204271.jpg
بچه ها بدون مراقبت بزرگ شدند و بچه های بدی از آب در اومدند
861877320182755239231.jpg

یکیشون تروریست شد
41672600970529734205.jpg

یکی دیگه همش تو کلوب شبانه بود
94674898694880642252.jpg

کوچکترینشون تصمیم به خودکشی گرفت
575055724761787652051.jpg
وقتی پدرشون فهمید سکته کرد
/ 0 نظر / 15 بازدید